Jezioro Galilejskie

JEZIORO GALILEJSKIE

Jezioro Galilejskie nazywane jest również : Tyberiadzkie (nazwa arabska) , Genezaret, Kineret (dla Izraelczyków) oraz Morze Galilejskie.To ważne miejsce z punktu widzenia chrześcijaństwa.

Jezioro Galilejskie zajmuje powierzchnię 166km2, maksymalna głębokość to 46m. Lustro wody waha się między 208, a 213m p.p.m. Znajduje się ono w jednym z najpiękniejszych miejsc Bliskiego Wschodu. W starożytności kwitło tu rybołówstwo. Łowiono sardynki, brzany oraz ryby musht, nazywane obecnie rybą Św. Piotra.


JEZIORO GALILEJSKIE – KLASZTOR DWUNASTU APOSTOŁÓW


Nad brzegiem jeziora, tuż przy Kafarnaum znajduje się ortodoksyjny grecki klasztor Dwunastu Apostołów. Wzniesiony w 1926 roku na miejscu dawnego bizantyjskiego gmachu. Jego szarą sylwetkę wieńczą czerwone kopuły. Oglądamy je zza murów Kafarnaum.


JEZIORO GALILEJSKIE – KAFARNAUM


Kafarnaum to miasto, w którym Jezus założył bazę swojego nauczania. W jego czasach miasto leżało na ważnym szlaku handlowym i pełniło funkcję posterunku między dwoma tetrarchiami. Pierwszymi uczniami Jezusa byli dwaj rybacy z Kafarnaum: Andrzej i Szymon Piotr, powołał tu też na apostołów Jakuba, Jana i celnika Mateusza.

otwarte 8.00 – 17.00

wstęp – 3NIS

Na terenie kompleksu znajdziemy ruiny dwóch starożytnych synagog oraz resztki prasy oliwnej. Bliżej brzegu jeziora znajduje się kościół z 1991r. rozłożony nad ruinami pozostałości po świątyni z Vw. – zbudowanego na miejscu domu św. Piotra.


TABGHA

Kościół Rozmnożenia Chleba


 otwarty 8.00-16.45, w soboty do 14.45

Kościół zbudowany został na miejscu domniemanego cudo Pana Jezusa. Według Ewangelii Jezus nakarmił tu 5-tysięczny tłum słuchaczy 5 chlebami i 2 rybami. Tak na prawdę miało to miejsce w nieistniejącej miejscowości Betsaida (której położenia do dzisiaj nie ustalono). Świątynia należy do niemieckich benedyktynów i powstała w 1982r i została wzniesiona na miejscu kościoła z V w. (zachowane oryginalne mozaiki znajdują się w nowym kościele)


GÓRA OŚMIU BŁOGOSŁAWIEŃSTW


czynne : 8.00 – 11.45 , 14.00 – 16.45

wstęp 5 NIS, wjazd samochodem 10 NIS (płatne za samochód, nie ilość osób)

Świątynia o neorenesansowej architekturze ufundowana w 1937 roku przez włoskiego dyktatora Mussoliniego. Wcześniej stał tu kościół z IV w. Obecnie to przepiękne założenie ogrodowe z widokiem na Jezioro Galilejskie.

Miejsce znanego z Biblii Kazania Na Górze (Mt. 5-7)


YARDENIT

(Kibuc Kinnaret)


otwarte : XII – II 8-17 , pozostałe miesiące do 18, w piątki cały rok do 16

wstęp bezpłatny

wypożyczenie zestawu do chrztu 10 USD (zakup 25)

certyfikat chrztu oraz prysznic po 2USD

To sztucznie stworzony (ale bardzo ciekawie) ośrodek w którym można otrzymać chrzest nad Jordanem , według tradycji chrześcijańskiej to właśnie w tej okolicy Św. Jan ochrzcił Jezusa. Prawda jednak jest troszkę inna, bo według źródeł biblijnych było to w okolicach Morza Martwego. Symbolika tego miejsca jest jednak zachowana. Na ścianach wzdłuż rzeki umieszczono tablice z fragmentem z Ewangelii we wszystkich językach świata, a do wody prowadzą wygodne zejścia i barierki.


TYBERIADA


Do tego dużego miasta położone nad samym Jeziorem Galilejskim nie zajeżdżamy (bo i Pan Jezus tu nie zachodził) , ale warto wspomnieć kilka słów o byłej stolicy Galilei .

Tyberiadę zbudował Herod Antypas ( 4 r. p.n.e. – 39 r n.e.) na miejscu starotestamentowego miasta Rakkat. Ponieważ teren miasta obejmował również cmentarzysko, było uznawane za nieczyste i zamieszkiwali je sami poganie.

Obecnie to nowoczesne miasto opracowane według nowego planu po zalewie w 1934 r.IZRAEL I PALESTYNA – PRZEWODNIK PO OBU KRAJACH >


TEL AWIW – PRZEWODNIK >

TEL AWIW JAFA – PRZEWODNIK >

JEROZOLIMA – IZRAEL/PALESTYNA >

BETLEJEM – PALESTYNA >

PARK NARODOWY CEZAREI >

HAJFA – PRZEWODNIK PO MIEŚCIE >

AKKA – PRZEWODNIK PO MIEŚCIE >

WZGÓRZA GOLAN >

JEZIORO GALILEJSKIE >

DOLNA GALILEA : NAZARET I GÓRA TABOR >

REZERWAT EIN GEDI >

MORZE MARTWE – ZACHODNI BRZEG >

REZERWAT JASKINIA SOREK >

DROGA 90 – WZDŁUŻ JORDANU >

Leave a Reply