Litwa

LITWA

Litwa to jeden z naszych najbliższych sąsiadów, z którym od wieków łączy nas historia. Niestety łączy, ale bardziej dzieli, co niestety odczujemy odwiedzając ten kraj.

Litwa kojarzy się nam Polakom z Ostrą Bramą i Mickiewiczem, ale to Góra Krzyży jest uznawana za najciekawsze miejsce w kraju. My Litwę odwiedziliśmy przejazdem w drodze na Łotwę. Niestety nie udało się wówczas odwiedzić stolicy, jedynie Kowno i słynną Górę Szawle. Jadąc jednak przez kraj mieliśmy okazję przyjrzeć się krajobrazom środkowej Litwy, a te wyjątkowo nie zachwycają. Jedynie kwitnące w maju pola rzepaku stanowiły jakąkolwiek malowniczość krajobrazu.

Jedynie co jakiś czas mijamy miasteczka, a wtedy wyrastają przed oczami ogromne budowle sakralne, czasem stojące jakby w szczerym polu.


LITWA – KRÓTKA HISTORIA


W okresie od XIII do XVI wieku Litwa była jednym z największych państw Europy, czyli Wielkim Księstwem Litewskim. Księstwo to zajmowało terytoria od Morza Bałtyckiego do Czarnego. W różnych okresach stolica znajdowała się kolejno w Wilnie, Kiarnawie i Nowopiersiu, na terenie obecna Białorusi. Końcem XVI wieku kończył się złoty okres Księstwa.  Początkiem końca pierwszego państwa litewskiego była unia, podpisana między Księstwem, a Rzecz Pospolitą w mieście Lublin w 1569 roku. Wtedy Litwa straciła część swoich praw, a jej ludność musiała przyjmować polskie wartości i tradycje. W XVIII wieku Unia musiała kapitulować,  a po trzech podziałach Rzeczy Pospolitej, terytorium obecnej Litwy znalazło się w składzie Rosji.

Dopiero po I Wojnie Światowej stworzona została pierwsza niezależna Republika Litewska, która przetrwała tylko do kolejnej wojny. W 1939 roku ZSRR i Niemcy podpisały pakt Mołotow-Ribbentrop o podziale Litwy. Początkowo okupowana przez niemiecko-faszystowskie wojska ostatecznie trafiła pod okupację radziecką. Rok 1991 to ostateczne odzyskanie niepodległości po rozpadzie Związku Radzieckiego. W 2004 razem z nami i pozostałymi republikami nadbałtyckimi Litwa przystępuje do Unii Europejskiej.


PRZEWODNIK PO ODWIEDZONYCH MIEJSCACH NA LITWIE


LITWA – KOWNO


Litwa

Kilka lat wcześniej potwornie zaniedbane, my zastaliśmy już pięknie odnowione. Obecne Kowno to kolorowy rynek, piękne kamienice, klimatyczny deptak i całkiem fajna panorama z zamkiem w tle.

PRZEWODNIK PO KOWNIE >


GÓRA KRZYŻY – SZAWLE


Litwa

Kilka lat wcześniej potwornie zaniedbane, my zastaliśmy już pięknie odnowione. Obecne Kowno to kolorowy rynek, piękne kamienice, klimatyczny deptak i całkiem fajna panorama z zamkiem w tle.

GÓRA KRZYŻY SZAWLE >Wilno, a także inne ciekawe miejsca na Litwie jeszcze przed nami, ale już teraz odsyłam zainteresowanych na zaprzyjaźniony blog ANTEK W PODRÓŻY , aby poczytać o największych atrakcjach stolicy Litwy.

Leave a Reply