REZERWAT JASKINIA SOREK

Jaskinia Sorek znajduje się około 30km od Jerozolimy, w okolicy miejscowości Bet Szemesz i zachodniej części Wyżyny Judejskiej. To jak się okazuje najpiękniejsza jaskinia Izraela.

Pewnie byśmy tu nie zajrzeli (bo w planach była Masada), ale pogoda napisała swój scenariusz (ulewny deszcz i lodowate wiatry), w związku z czym zaczęłam poszukiwania atrakcji pod dachem lub pod ziemią. I tak trafiliśmy tutaj. I nie żałuję, bo choć jaskinia jest niewielka, całość zwiedzania włącznie z oglądaniem filmu zajmuje zaledwie 40 minut, ale to jedna z najpiękniejszych jaskiń jakie w życiu widzieliśmy, a było ich już sporo.


JASKINIA SOREK – INFORMACJE


czynne:  (okres zimowy) 8.00- 16.00, w piątki do 15.00

(okres letni) 8.00 – 17.00, w piątki do 16.00

wstęp: 28 / 14 NIS

Szczegóły na stronie parku – link


Jaskinia Sorek została odkryta przypadkowo w 1968 roku, po rutynowej eksplozji w pobliskim kamieniołomie Hartuv. Prace na terenie kamieniołomu przerwano, a obszar uznano za rezerwat przyrody. Przeprowadzono odpowiednie prace , zbudowano chodniki, zamontowano oświetlenie i po około dziesięciu latach od jej odkrycia jaskinia została udostępniona ogółowi społeczeństwa.
Swój wyjątkowy charakter zawdzięcza pięknym i różnorodnym formacjom naciekowym. Została ukształtowana przez wody powierzchniowe żłobiące miękki wapień. Przez setki tysięcy lat pod naporem wody wapienny osad zaczął rozrastać się w formie stalaktytów i stalagmitów. Znajdziemy tu chyba wszystkie rodzaje i kształty spotykane w wielu innych jaskiniach, ale zgromadzone jakby w skupisku w jednym miejscu. Temperatura w jej wnętrzu wynosi 24 st.C, czyli jakieś 25 więcej niż tego dnia na zewnątrz. Panuje tu też ogromna wilgoć, co utrudnia robienie zdjęć (większość z nich pochodzi więc z telefonów).


>>> PRZEWODNIK PO IZRAELU I PALESTYNIE >>>


Leave a Reply