JEZIORO GALILEJSKIE

Jezioro Galilejskie nazywane jest również : Tyberiadzkie (nazwa arabska) , Genezaret, Kineret (dla Izraelczyków) oraz Morze Galilejskie.

Jezioro Galilejskie zajmuje powierzchnię 166km2, maksymalna głębokość to 46m. Lustro wody waha się między 208, a 213m p.p.m. To jedno z najważniejszych miejsc chrześcijaństwa. Znajduje się ono w jednym z najpiękniejszych miejsc Bliskiego Wschodu. W starożytności kwitło tu rybołówstwo – łowiono sardynki, brzany oraz ryby musht – nazywane obecnie rybą Św. Piotra.


KLASZTOR DWUNASTU APOSTOŁÓW

Nad brzegiem jeziora, tuż przy Kafarnaum znajduje się ortodoksyjny grecki klasztor Dwunastu Apostołów. Wzniesiony w 1926 roku na miejscu dawnego bizantyjskiego gmachu . Jego szarą sylwetkę wieńczą czerwone kopuły (oglądamy je zza murów Kafarnaum )


KAFARNAUM

Kafarnaum to miasto, w którym Jezus założył bazę swojego nauczania. W jego czasach miasto leżało na ważnym szlaku handlowym i pełniło funkcję posterunku między dwoma tetrarchiami. Pierwszymi uczniami Jezusa byli dwaj rybacy z Kafarnaum : Andrzej i Szymon Piotr, powołał tu też na apostołów Jakuba, Jana i celnika Mateusza.

otwarte 8.00 – 17.00

wstęp – 3NIS

Na terenie kompleksu znajdziemy ruiny dwóch starożytnych synagog oraz resztki prasy oliwnej. Bliżej brzegu jeziora znajduje się kościół z 1991r. rozłożony nad ruinami pozostałości po świątyni z Vw. – zbudowanego na miejscu domu św. Piotra.


TABGHA

Kościół Rozmnożenia Chleba

 otwarty 8.00-16.45, w soboty do 14.45

Kościół zbudowany został na miejscu domniemanego cudo Pana Jezusa. Według Ewangelii Jezus nakarmił tu 5-tysięczny tłum słuchaczy 5 chlebami i 2 rybami. Tak na prawdę miało to miejsce w nieistniejącej miejscowości Betsaida (której położenia do dzisiaj nie ustalono). Świątynia należy do niemieckich benedyktynów i powstała w 1982r i została wzniesiona na miejscu kościoła z V w. (zachowane oryginalne mozaiki znajdują się w nowym kościele)


GÓRA OŚMIU BŁOGOSŁAWIAŃSTW

czynne : 8.00 – 11.45 , 14.00 – 16.45

wstęp 5 NIS, wjazd samochodem 10 NIS (płatne za samochód, nie ilość osób)

Świątynia o neorenesansowej architekturze ufundowana w 1937 roku przez włoskiego dyktatora Mussoliniego. Wcześniej stał tu kościół z IV w. Obecnie to przepiękne założenie ogrodowe z widokiem na Jezioro Galilejskie.

Miejsce znanego z Biblii Kazania Na Górze (Mt. 5-7)


YARDENIT

(Kibuc Kinnaret)

otwarte : XII – II 8-17 , pozostałe miesiące do 18, w piątki cały rok do 16

wstęp bezpłatny

wypożyczenie zestawu do chrztu 10 USD (zakup 25)

certyfikat chrztu oraz prysznic po 2USD

To sztucznie stworzony (ale bardzo ciekawie) ośrodek w którym można otrzymać chrzest nad Jordanem , według tradycji chrześcijańskiej to właśnie w tej okolicy Św. Jan ochrzcił Jezusa. Prawda jednak jest troszkę inna, bo według źródeł biblijnych było to w okolicach Morza Martwego. Symbolika tego miejsca jest jednak zachowana. Na ścianach wzdłuż rzeki umieszczono tablice z fragmentem z Ewangelii we wszystkich językach świata, a do wody prowadzą wygodne zejścia i barierki.


TYBERIADA

Do tego dużego miasta położone nad samym Jeziorem Galilejskim nie zajeżdżamy (bo i Pan Jezus tu nie zachodził) , ale warto wspomnieć kilka słów o byłej stolicy Galilei .

Tyberiadę zbudował Herod Antypas ( 4 r. p.n.e. – 39 r n.e.) na miejscu starotestamentowego miasta Rakkat. Ponieważ teren miasta obejmował również cmentarzysko, było uznawane za nieczyste i zamieszkiwali je sami poganie.

Obecnie to nowoczesne miasto opracowane według nowego planu po zalewie w 1934 r.


>>> PRZEWODNIK PO IZRAELU I PALESTYNIE >>>


Leave a Reply