DZIELNICA CHRZEŚCIJAŃSKA

Dzielnica Chrześcijańska znajduje się w obrębie pomiędzy Bramą Damasceńską , a Nową na północy, od zachodu możemy wejść do niej przez Bramę Jafy.

Tu znajdują się stacje drogi krzyżowej od VII wzwyż kończąc się na najważniejszym obiekcie dla chrześcijan – Bazylice Grobu Świętego. W dzielnicy chrześcijańskiej znajduje się około 40 świętych miejsc, ale to Bazylika jest sercem dzielnicy i wokół niej wybudowano inne kościoły i klasztory. Nie ma tu zbyt wielu domów mieszkalnych, które w większości są skoncentrowane w południowo-wschodniej części kwartału.BAZYLIKA GROBU PAŃSKIEGO

czynna od 4.00 – 21.00 (zimą do 19.00)

Klucze do bazyliki dzierżą 2 rodziny muzułmańskie. Otwarcie i zamknięcie to prawdziwy rytuał w którym biorą udział mnisi różnych odłamów chrześcijaństwa podając drabinę przez okienko w drzwiach, a muzułmanin z kluczem wchodzi na drabinę i otwiera lub zamyka zamek. W czasach Jezusa teren ten znajdował się poza murami miasta. Wznosiła się tu Skała Golgoty i właśnie w tym miejscu ukrzyżowano Jezusa. W pobliżu szczytu znajdował się też grobowiec, w którym złożono jego ciało i z którego zmartwychwstał. Miejsce od początku odwiedzali chrześcijanie, jednak z rozkazu cesarza rzymskiego wniesiono tu pogańskie świątynie. Dopiero w IV w. Kiedy Konstantyn Wielki zalegalizował religię chrześcijańską, powstał tu zespół budynków sakralnych. Główną część stanowiła 5-nawowa bazylika z kopułą nad skałą golgoty. Sanktuarium zostało zniszczone podczas najazdu perskiego , odbudowane w skromniejszej postaci zrównane z ziemia przez kalifa egipskiego w 1009. Bazylika przyjęła obecne rozmiary i wygląd za czasów krzyżowców. Obecnie podzielona jest między różne odłamy chrześcijańskie na zasadach status quo.

Późnoromański portal wprowadza nas do przedsionka, stąd schodami po prawej stronie można dostać się do Kaplicy Golgoty, gdzie znajduje się X i XI stacja drogi krzyżowej. Centralną część zajmuje ołtarz, pod nim otwór w którym miał być osadzony krzyż Chrystusa. Poniżej kaplicy znajduje się Kamień Namaszczenia. Na nim złożono ciało Jezusa na czas balsamowania. Z kolei po lewej stronie w centralnej części znajduje się Kaplica Grobu świętego. Za grobem znajduje się Kaplica Koptów gdzie pod ołtarzem jest skała w której wykuto grób. W bazylice znajduje się jeszcze wiele ciekawych miejsc : w Kaplicy jakobitów – Syryjczyków znajduje się grobowiec Józefa z Arymatei, jest tu ołtarz Marii Magdaleny oraz kaplica Najświętszego sakramentu. My trafiamy jeszcze do Kaplicy odnalezienia Krzyża świętego gdzie św. Helena odnalazła tą największa relikwię.

My zwiedzamy Bazylikę sami, przyznam, że trudno się tu odnaleźć bez przewodnika i tego żałuje, bo faktycznie nie wszystkie miejsca obejrzeliśmy, a i w wielu nie mieliśmy świadomości gdzie się znajdujemy.

POZOSTAŁE WIDOKI DZIELNICY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

My odwiedzamy dzielnicę chrześcijańską 2-krotnie. I wizyta odbywa się podczas ulewnego deszczu i lodowatego wiatru, kolejna to wieczorny spacer od Nowej Bramy do Bramy Damasceńskiej. Zdjęcia więc w większości są z telefonów komórkowych, bo warunki nie pozwalały na wyjęcie aparatów spod kurtek.


>>> PRZEWODNIK PO JEROZOLIMIE >>>


>>> PRZEWODNIK PO IZRAELU I PALESTYNIE >>>


Leave a Reply